Wersja polska

Praca przygotowana na konkurs “NPC Design Competition” organizowany przez talismanisland.com:
– ogłoszenie konkursu http://www.talismanisland.com/?page_id=8574
– wyniki konkursu http://www.talismanisland.com/?page_id=8653

Opis pracy konkursowej:
Mój NPC (postać niezależna) to Krampus. Postanowiłem go stworzyć z różnych powodów. Po pierwsze, zbliżają się święta Bożego Narodzenia i postać Krampusa nie jest tak nadużywana jak postać Świętego Mikołaja. Po drugie, w przeciwieństwie do Świętego Mikołaja, Krampus jest demonem, a więc pasuje do tematu gry Talisman i nie czuje się nie na miejscu, jak w przypadku Świętego Mikołaja. Wreszcie, Krampus karze niegrzeczne dzieci, a źli i neutralni Poszukiwacze w Talismanie mają znacznie łatwiejsze życie i grę niż dobrzy Poszukiwacze, i to jest dobry sposób, aby coś z tym zrobić.

Z tego powodu efekty kart są zależne od charakteru Poszukiwacza. Źli i niegrzeczni Poszukiwacze mogą nawet umrzeć, jeśli nie zmienią swoich zachowań, a neutralni Poszukiwacze, chociaż nie są źli, również nie są zbyt dobrzy i dlatego też muszą zostać ukarani (ale tylko nieznacznie).

Krampus wykonuje swoją turę, tak jakby był Żniwiarzem. Gracz rzuca kością i przesuwa Krampusa o tyle pól, ile uzyska podczas tego rzutu. Ponadto Krampus może przekraczać Rwącą Rzekę między Karczmą a Świątynią, jak również wykorzystując most Strażnika. Teleportuje się również na dowolny obszar, jeśli dotrze do Skarbca lub innego końcowego obszaru “narożnej” krainy (planszy). Karty Krampusa przez cały czas są uważane za normalne karty Przygód i mogą być odłożone, skradzione, odrzucone, itp. Liczba w prawym górnym rogu karty określa koszt karty (w tokenach).

 


English version

Work prepared for the competition “NPC Design Competition” organized by talismanisland.com:
– announcement of the competition http://www.talismanisland.com/?page_id=8574
– competition results http://www.talismanisland.com/?page_id=8653

Description of the competition work:
My NPC is Krampus. I decided to go with him for various reasons. First, Christmas is coming, and he is not as overused as Santa Claus. Second, unlike Santa Claus, Krampus is a demon, and so he fits the theme of Talisman, and doesn’t feel out of place like Santa Claus would. Finally, Krampus punishes naughty children, and Evil and Neutral characters in Talisman have much easier life and game than Good characters, and this is a good way to do something with that.

For that reason the alignment dependent effects are like that. The naughty evil characters might even die if they won’t change their behaviour, and the neutral characters while are not that evil, they also are not too good, and so they must be punished too (but slightly only).

Krampus is making his turn as if he was the Grim Reaper. A player rolls a die and moves him that many spaces. Also, Krampus can cross the Storm River at the Tavern-Temple spaces as well as using Sentinel’s bridge. He also teleports to any space if he reached the Treasure chamber or another final space of a corner Region. Krampus cards at all times are considered to be normal Adventure cards and can be ditched, stolen, discarded &c. The number in the upper right corner of the card states the cost (in markers) of the card.

Szczegóły projektu

  • Autor: Nemomon
  • Opracowanie graficzne: abubu
  • EN version (download): http://forum.magiaimiecz.eu/upload/users/nemomon/Krampus/EN.zip