Diabelski Krąg

Diabelski Krąg

Streszczenie zasad

 

Cel

wygrana Diabelskiego Kręgu:

 • stanięcie na polu księżniczki
 • zmniejszenie jej siły do zera za pomocą klątwy lub pentagramu

wygrana Aixel:

 • automatycznie po upływie trzech nocy

Inne

 • przez kominki mogą przechodzić demony o mocy powyżej 4
 • magowie o sile 1 mogą wykonywać tylko jedną akcję lub dokonać modlitwy
 • mag nie może przechodzić przez ściany, stawać na Pochodni, Zielu, Różdżce, Kominku i Dziurze do Piekieł
 • przedmioty jednorazowe to Krople, Pochodnia, Sól i Ziele, a wielokrotnego użytku to Księga, Różdżka i Czosnek
 • nie można przekazywać sobie Kropli Elfów
 • demon może przechodzić przez ściany chyba że jego materialność wynosi 6 lub jest większa od jego mocy

Kolejność faz

 • faza magów
 • faza demonów
 • faza zegara

Faza magów

koszt – 1 punkt akcji

 • wykonanie ruchu
 • położenie albo podniesienie różdżki
 • położenie albo zdjęcie czosnku
 • użycie Soli, Kropli
 • podanie innemu magowi jednej sztuki ekwipunku

koszt – 2 punkty akcji

 • egzorcyzm, modlitwa
 • uzupełnienie ekwipunku
 • użycie Ziół, Pochodni
 • przesuwanie kołyski

Przedmioty magów

Różdżka

 • podwaja moc na czas egzorcyzmów, ataku bezpośredniego i psychicznego
 • demon który skończył ruch na polu sąsiednim do różdżki traci 3 punkty mocy i materializuje się o jeden punkt
 • jeśli demon stanie na polu różdżki, niszczy ją tracąc siedem punktów mocy i materializując się do sześciu punktów
 • działanie różdżek sumuje się
 • przed leżącą różdżką zatrzymuje się pentagram, znosząc jej działanie na zajmowanym przez siebie polu

Czosnek

 • mag może nieść maksymalnie dwie główki czosnku
 • do użycia wymaga jednej wolnej ręki
 • powstrzymuje demony przed przechodzeniem przez ściany, niezależnie od materialności

Magiczna sól

 • mag może nieść maksymalnie trzy miarki soli
 • do użycia wymaga jednej wolnej ręki
 • powstrzymuje demony o mocy poniżej 10 i pentagramy przed przechodzeniem
 • demon o mocy powyżej 10 przechodząc przez barierę niszczy ją, tracąc 3 punkty mocy i materializuje się o 1 punkt
 • bariera nie działa na błędne ognie

Krople Elfów

 • mag może nieść do pięciu porcji kropli
 • do użycia wymaga jednej wolnej ręki
 • kropli można użyć na demonie stojącym na sąsiednim polu
 • pokropiony demon traci tyle punktów mocy ile ma materialności, dematerializuje się o jeden punkt, cofa się o jedno pole w kierunku przeciwnym niż ten z którego został pokropiony
 • pokropienie pentagramu powoduje jego natychmiastowe zniszczenie

Pochodnia Świątyni Ithilien

 • mag może nieść dwie pochodnie
 • postawiona pochodnia musi zostać od razu zapalona, co wymaga dwóch rąk
 • pochodnia pali się trzy kwadranse
 • demon kończący ruch w sąsiedztwie pochodni materializuje się o dwa punkty, a kończący ruch na polu pochodni traci dodatkowo 3 punkty mocy
 • pentagramy zatrzymują się bezpośrednio przed pochodnią

Ziele Ilih

 • mag może nieść trzy wiązki ziela
 • do użycia wymaga obu rąk
 • ziele prali się dwadzieścia minut
 • demon kończący ruch w sąsiedztwie lub na polu z zielem traci trzy razy tyle punktów mocy pod działaniem ilu wiązek się znalazł
 • ziele nie ma wpływu na pentagramy

Księga Magii

 • pomaga w egzorcyzmach, unikaniu klątwy i modlitwie
 • może zostać zniszczona w wyniku ataku psychicznego, bezpośredniego lub działania pentagramu

Opcje magów

Egzorcyzm

 • może być wykonany na demonie stojącym nie dalej niż dwa pola
 • wymaga conajmniej siedmiu punktów mocy (lub 4 i różdżki), księgi, conajmniej jednej wiązki ziela i jednej wolnej dłoni
 • mag zapala od jednej do trzech wiązek ziela
 • demon traci tyle punktów mocy ile ma jej egzorcysta, materializuje się o tyle punktów ile wiązek ziela zapalono i wycofuje się od jednego do trzech pól zgodnie z wolą maga
 • egzorcysta traci dwa punkty mocy i jeden punkt siły

Modlitwa

 • mag deklaruje, który współczynnik ma być podniesiony
 • rzuca kostką, jeśli wyrzuci więcej niż jego aktualny stan, może podnieść go o jeden punkt
 • różdżka i księga magii pozwalają dodać po jednym punkcie do wyniku rzutu kostką

Przesuwanie kołyski

 • wymaga obu rąk
 • mag na początku fazy musi stać w sąsiedztwie kołyski

Atak bezpośredni

 • może być wykonany przez maga o sile nie mniejszej niż 7
 • od mocy demona odejmuje się sumę mocy maga i materialności demona
 • jeśli demon przeżył to od siły maga odejmujemy materialność demona
 • jeśli mag przeżył to traci księgę, a materialność demona rośnie o trzy punkty
 • jeśli mag nie miał w chwili ataku księgi, nie powoduje materializacji demona

Śmierć maga

 • jeśli siła maga spadnie do zera cały ekwipunek przepada, z wyjątkiem różdżki
 • spadek mocy do zera nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji

Faza demonów

Określenie wpływu gwiazd na moc i materialność – dwa rzuty

Rzut pierwszy

 • 1,2 – moc maleje o 1 (chyba, że wynosi 1)
 • 3 – moc bez zmian
 • 4,5 – moc rośne o 1
 • 6 – moc rośnie o 2

Rzut drugi

 • 1 – materialność rośnie o 1
 • 2,3,4 – materialność bez zmian
 • 5,6 – materialność maleje o 1

Określenie aktywności

 • demon rzuca kostką określając ilość punktów swobody, demon o mocy powyżej 9 dodaje dwa do wyniku rzutu
 • błędny ogień dodaje dwa do wyniku rzutu, ale nie może robić nic poza ruchem

Koszt w punktach swobody

 • 0 – zwiększenie materialności
 • 1 – ruch w tył
 • 2 – ruch w bok lub rzucenie klątwy
 • 3 – rzucenie pentagramu
 • 4 – ruch w przód lub atak psychiczny
 • 5 – podwyższenie mocy o 1
 • 6 – obniżenie materialności o 1

 

 • przejście przez kominek nie wymaga punktów swobody, ale jest jedynym zagraniem w fazie
 • demon może wykonać jeden ruch ratunkowy, płacąc punktami mocy zamiast swobody, ruch ten może być wykonany w każdym momencie, nawet w fazie magów

Zagrania demonów

Klątwa

 • demon może rzucić klątwę na maga stojącego w sąsiedztwie
 • jeśli mag posiada księgę lub różdżkę może uniknąć klątwy, rzuca kostką, jeśli wyrzucił mniej niż jego moc to uniknął przekleństwa
 • jeśli wyrzucił więcej niż moc demona, demon traci punkty mocy zamiast swobody i klątwa nie działa
 • konsekwencjami klątwy jest utrata przez maga po dwa punkty mocy i siły (lub 1 punkt siły – Księżniczka)
 • klątwa dotyka wszystkich stojących na polu demona i na polach sąsiednich, także przez ściany
 • demon może rzucić tylko jedną klątwę w trakcie swojej fazy

Pentagram

 • jeśli znajdzie się w sąsiedztwie maga (także przez ścianę), zabiera mu dwa punkty siły i wykonuje następny ruch
 • jeśli najdzie się na polu maga, ten traci księgę, a jeśli na polu Księżniczki, zabije ją
 • jeśli znajdzie się na centralnym polu z zapasami, zniszczy je i zniknie
 • jeśli znajdzie się na centralnym polu, które jest puste, zatrzyma się, lecz pozostanie aktywny aż do świtu
 • o świcie pentagramy eksplodują, a w ich miejsce pojawiają się dziury do piekieł
 • pentagram można zniszczyć kroplami, znika wtedy bez śladu

Atak psychiczny

 • aby go przeprowadzić, demon musi wyrzucić 6 oczek
 • aby obliczyć efektywną moc, od mocy demona należy odjąć po pięć punktów za każde pole odległości od celu, a następnie odjąć moc maga

Atak bezpośredni

 • demon musi stanąć na polu zajmowanym przez maga
 • od siły maga odejmuje się materialność demona
 • demon traci tyle mocy ile ma jego ofiara minus rzut kostką i odchodzi jedno pole do tyłu lub w bok, nie zużywając punktów swobody

Neutralizacja demona

 • w miejscu gdzie moc demona spadła do zera powstaje dziura do piekieł
 • gracz rzuca dwa razy kostka, kiedy suma wyniesie minimum 10, demon zostaje wskrzeszony z mocą równa wyrzuconej sumie i materialnością równa rzutowi kostką
 • wskrzeszenia ustają o wschodzie słońca
 • demon który przed neutralizacją opętał maga, uzyskuje nad nim kontrolę w następnym etapie po swoim wskrzeszeniu

Dziura do piekieł

 • na polu na którym powstanie zniszczone zostaje wszystko oprócz Demona, pentagramu i czosnku

Przesunięcie zegara

 • aby określić ile trwał etap należy rzucić dwukrotnie kostką i pomnożyć otrzymane liczby

Świt

 • demony odejmują 1 przy ustalaniu wpływu gwiazd (z wyjątkiem wyrzucenia 1 oczka)
 • za każdą operacje demon płaci o 1 jednostkę swobody więcej
 • demony mogą opuszczać dowolnie planszę, zachowując swoją aktualną moc
 • moc i siła magów spada do 5, nie mogą wykonywać egzorcyzmów ani używać pochodni

Kolejna noc

 • kolejny świt przypada o 2k6 minut wcześniej
 • siła i moc magów wzrasta o 1k6, siła Księżniczki do 3
 • żetony soli i czosnku są usuwane z planszy
 • ekwipunek jest uzupełniany (z wyjątkiem różdżki, pochodni i księgi)
 • demony rozpoczynają z materialnością równą 3 i mocą równą 8 (dla demonów które same się wycofały – 8 + ich moc)
 • kołyska może zostać przestawiona na dowolne pole

Autor artykułu: Hellhound


Informacje dodatkowe

Wydawnictwo: Sfera ● Rok wydania: 1995