Runebound - Miejskie Przygody - Kaktus

Pierwszy dodatek do Runebounda autorstwa Kaktusa. Jego nazwa to Miejskie Przygody i jest on tłumaczeniem angielskiego Cities Of Adventure autorstwa Warbringera25. Oryginał dostępny jest na stronie boardgamegeek.com

Niniejsze tłumaczenie nie jest idealnie wierne oryginałowi, który zawierał sporo błędów, niejasności oraz kilka iście absurdalnych wariantów. Wprowadziłem kilka własnych usprawnień by zrównoważyć wszystkie miasta ze sobą, czy mi się udało? Nie wiem. W pracach pomocą służył kolega maczopiczko, za co serdecznie dziękuję

Szczegóły projektu

  • Autor: Kaktus