Neuroshima Hex - Autorska Armia: NeoDżungla

Wojna Atomowa doprowadziła do zmian klimacie ziemskim, głównie poprzez gwałtowne ruchy płyt ziemskich, wprowadzając chaos do ekosystemu ziemskiego. NeoDżungla powstała w Ameryce Południowej, i powoli, lecz systematycznie rozrasta się w głąb ameryki południowej aż w końcu dzięki wiatrowi przeniosła się na Amerykę środkowa i małą cząstkę południową. A wszystko to w ciągu ostatnich 30lat Dżungla zajęła środkową część ameryki i wciąż rozrasta się na północ. NeoDżungla to nie tylko niebezpieczne rośliny, to także różnego rodzaju groźne zwierzęta. NeoDżungla jest bardzo nie bezpiecznym miejscem i ciągle systematycznie, choć powoli zagarnia coraz większe tereny.