Figurka - Wódz Ogrów dla Ukrainy

Figurka Wodza Ogórów była dostępna w licytacjach na rzecz zbiórki na wsparcie Ukrainy. Obecnie jest już niedostępna.

Szczegóły projektu