Talisman - PvP Expansion Set

PvP Expansion Set wprowadza do gry 14 zupełnie nowych kart Przygód, mających swoje specjalne zasady. Otóż owe karty są badane jako karty Stref Walki.

Wszystkie karty Stref Walki są zakryte. Gracz, który wyciągnął kartę Strefy Walki nie pokazuje jej innym graczom, tylko informując ich o tym, kładzie ją zakrytą obok swych kart Zaklęć. Gracz ma prawo użyć dowolnej karty Strefy Walki przed rozpoczęciem pojedynku. Gdy się na to zdecyduje, odkrywa ją, a jej efekty automatycznie nanoszone są do gry. Efekty wywołane przez karty Stref Walki mają priorytet przed wszelkimi innymi efektami. W czasie jednej potyczki może być użyta tylko jedna karta Strefy Walki. Priorytet użycia karty Strefy Walki ma kolejno każdy gracz, którego tura następuje po tej turze z walką. Każda z kart Stref Walki może mieć jeden lub więcej modyfikatorów do parametrów:

SI – Siła Istoty
SP – Siła Poszukiwacza
MI – Moc Istoty
MP – Moc Poszukiwacza
T – Trofeum
U – Zaokrąglenie w górę
D – Zaokrąglenie w dół

Każdy z wyżej wymienionych modyfikatorów ma wpływ jedynie na aktualną walkę, zmniejszając lub zwiększając parametry danej istoty lub Poszukiwacza. W przypadku walk pomiędzy dwoma Poszukiwaczami SP modyfikuje parametry atakującego Poszukiwacza, a SI broniącego się. Modyfikator T określa w jaki sposób zmieni się wartość trofeum po wygranym pojedynku. Po użyciu karty Strefy Walki należy ją odrzucić na stos kart odrzuconych.

Więcej informacji na temat dodatku można uzyskać, odwiedzając poświęcony mu temat na forum.

Szczegóły projektu

  • Autor: Nemomon
  • Temat na forum: http://forum.magiaimiecz.eu/viewtopic.php?p=59047