Talisman - Plaga Insektów

Dodatek ten wprowadza do gry karty Owadów. Nie ingeruje on zbytnio w główną rozgrywkę, ale na pewno ją urozmaica.

Oto wyciąg z instrukcji, który przybliża nieco sens i sposób działania dodatku:

1. Przed rozpoczęciem rozgrywki należy wtasować karty Owadzich Gniazd do stosu kart Przygód. Zaleca się wtasowanie 1 Owadziego Gniazda na 50 kart Przygód.
2. Obszar, na którym zostanie wylosowana karta Owadziego Gniazda zostaje opanowany przez owady. Należy ignorować wszelkie instrukcje tego obszaru. W zamian, należy losować na tym obszarze karty Owadów (standardowo losowana jest 1 karta, ale może to ulec zmianie w wyniku działania innych kart lub Zdolności).
3. Owadzie Gniazdo traktowane jest jako Miejsce i podlega wszelkim efektom wpływającym na ten typ kart.

W skład dodatku wchodzi:
61 kart Owadów

5 kart Owadzich Gniazd
1 karta poszukiwacza wraz z pionkiem
Instrukcja